Organisation

För att den Beridna Högvakten ska kunna sprida glädje, pompa och ståt på Stockholms gator krävs idag två huvudaktörer. Den ena är den ideella organisationen Föreningen för den Beridna Högvakten, den andra är Försvarsmakten.

Föreningen för den Beridna Högvakten

Föreningen bildades 1985 i syfte att bevara hästarna i det svenska statsceremonielet. Föreningen finansierar inköp och utbildning av de 80 hästar som krävs för verksamheten samt står för hälften av de direkta kostnaderna (foder med mera) för driften av stallen på Kavallerikasern. Det är alltså inte längre staten som betalar hästarna, utan föreningen och dess medlemmar. Den beridna vaktparaden är en viktig symbol för Sverige och spelar en betydelsefull roll som en del av det svenska kulturarvet vid statsbesök, nationaldagsfirande och kungliga bröllop. Utan föreningen och dess medlemmar skulle denna mångåriga tradition försvinna.

Försvarsmakten genomför den beridna vaktparaden

Det är Försvarsmakten som med Dragonmusikkåren (LDK) och vakten från Livgardet som svarar för genomförandet av de beridna vaktparaderna. Livgardet har en beriden skvadron, Livskvadronen, som tillsammans med LDK bestrider den beridna garnisonstjänsten vid beridna högvakter och beridna eskorter (bland annat statsbesök, Nationaldagen och Riksmötets öppnande). Samtlig personal är från och med hösten 2011 anställd.

Livgardets Dragonmusikkår rider vid varje tillfälle med cirka 18 musiker. Livskvadronen bemannar vakten som rider till Kungliga Slottet med två officerare och 28 eller 32 soldater. En beriden vaktparad består alltså av cirka 48 eller 52 ekipage (häst med ryttare).

Anställning / Grundläggande Militär Utbildning på Livgardet

Om du är intresserad av att arbeta med den beridna vaktparaden krävs grundläggande militär utbildning, GMU eller tidigare värnplikt. Ansökningshandlingar till GMU och mer information hittar du på www.forsvarsmakten.se/livgardet/. Du kan också skicka E-post med dina frågor till g9-lg@mil.se.

Föreningen och Stiftelsen för den Beridna Högvaktens styrelser

Föreningen för den Beridna
Högvaktens styrelse

Cecilia Schelin Seidegård (ordförande)
 Anders Callert                  
Jan Lindman          
Johanna Unghanse

Ulf Gunnehed
Remy Nilson
Sophie Palmgren Paulsson
Margareta Wallenius-Kleberg 

                 Carin Götblad
Olof Karlander
Karin Krönmark
Sven-Christer Nilsson
Bo Slättsjö

Stiftelsen för den Beridna
Högvaktens styrelse

Cecilia Schelin Seidegård (ordförande)
Anders Callert          
Mikael Söderlund

Suppleanter

Olof Karlander

Mikael Wendt

Karin Mäntymäki
         

Auktoriserade revisorer
Föreningen och Stiftelsen

Per Gustafsson
Åsa Malmborg
Karolina Westberg
Valberedning Maria Rankka
Håkan Hedlund
Karin Mäntymäki
        
Kansli Olof Karlander, kanslichef
Hans Eriksson, biträdande kanslichef
Monica Esterling Gartner, kanslisekreterare
Eva Bardh, kassaförvaltare
        
Organisationsnummer
Föreningen
802013 - 1671
Organisationsnummer
Stiftelsen
802014 - 0722


Nyckelbefattningar på Kavallerikasern

Chef för Livbataljonen är överstelöjtnant Mikael Wendt.

Livskvadronen har cirka 130 ridande livdragoner och Skvadronschef är major Hans Brantås, han tituleras Ryttmästarn. Livbataljonen har även ett fotkompani, Livkompaniet. Livbataljonen är förlagd på Kavallerikasern vid Lidingövägen.

Major Arne Wuolo är chef för Kavalleriavdelningen och har huvudansvaret för hästtjänsten på Kavallerikasern. Stallchef är kapten Claes Hermansson som biträds av beridare Martina Torstensson.

Chefsinstruktör är löjtnant Roger Johansen som biträds av ridinstruktör Maria (Mirre) Hodell.

Veterinär är Lena Brask och veterinärassistent är Eva Öster. Mats Holmstedt är hovslagare på Kavallerikasern.


Kommittéer

Hästkommitté

Olof Karlander (ordf), Jan Jönsson, Bo Slättsjö,

Försvarsmakten: Jan Bredberg, Claes Hermansson, Helen Falk,

Ridskolan Strömsholm: Jonas Johnson,

Hovstallet: Ulf Gunnehed,

Polisrytteriet: Ann-Chatrin Zazzi.

Hästvälfärdsråd

Olof Karlander (ordf), Bo Slättsjö,

Sveriges Lantbruksuniversitet: Anna Lundberg, Katarina Nostell,

Försvarsmakten: Arne Wuolo,

Ridskolan Strömsholm: Linda Kjellberg,

Svenska Ridsportförbundet: Daneil Bergqvist,

Hovstallet: Ulf Gunnehed,

Polisrytteriet: Ann-Chatrin Zazzi.

Marknads- och rekryteringskommitté

Olof Karlander (ordf), Hans Eriksson, Maria Mansnérus Hermansson, Peter Örbrink, Owe Sandström, Martin Regnfjord, Thomas Berghemmer, Paula Levänen.

Finanskommitté

Jan Lindman (ordf), Olof Karlander.


Klicka här för
datum och marschvägar

Program

26 Apr Beriden vaktparad Read more
28 Apr Beriden vaktparad Read more
30 Apr Beriden vaktparad Read more
6 May Beriden vaktparad Read more
7 May Beriden vaktparad Read more

Besök vårt filmbibliotek

Följ oss på Facebook

Kontrollera och uppdatera dina medlemsuppgifter

Föreningen för den Beridna Högvakten har tagit ett nytt och modernt medlemsregister i bruk.

Klicka här för att läsa mer om hur du gör och för att aktivera ditt användarkonto och kontrollera eller uppdatera dina medlemsuppgifter. Det är viktigt för föreningen vi har korrekta och uppdaterade uppgifter så att du som medlem kan få bästa möjliga medlemsservice.

Hedra minnet av en närstående

Skänk en minnesgåva till Föreningen för den Beridna Högvakten. Du stödjer en hundraårig tradition väl värd att bevara.

Följ Livgardets Dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår (LDK) rider först i den beridna vaktparaden. Här kan du läsa om deras vardag.

 

 

 

Tillsammans med våra sponsorer och drygt 25 000 medlemmar håller vi denna stolta tradition vid liv!